Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω διακοπών.
Οι αποστολές παραγγελιών θα ξεκινήσουν από τις 24 Αυγούστου ξανά.
Καλό Καλοκαίρι!